Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(26/10/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(25/10/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,235.00 21,235.00 21,285.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 26,699.73 26,780.07 27,020.58

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 18,418.78 18,529.96 18,696.37
KRW Updating... Updating... Updating... - 18.26 22.34
KWD Updating... Updating... Updating... - 72,801.40 74,342.04
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,438.06 6,521.91
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,185.63 3,285.74
RUB Updating... Updating... Updating... - 463.79 567.39
SEK Updating... Updating... Updating... - 2,893.01 2,966.07

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,404.50 16,520.14 16,802.39
THB Updating... Updating... Updating... 643.00 643.00 669.88
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 18,670.31 18,839.87 19,085.26
CHF Updating... Updating... Updating... 22,009.86 22,165.02 22,453.71
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,559.08 3,670.94

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 33,704.71 33,942.31 34,247.14
HKD Updating... Updating... Updating... 2,703.85 2,722.91 2,758.38
INR Updating... Updating... Updating... - 340.64 354.87
JPY Updating... Updating... Updating... 194.02 195.98 197.74
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,499.13 5,844.77

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 81.01 -1.33%
Natural Gas 3.62 -
Gasoline 2.18 -1.16%
Heating Oil 2.48 -0.69%
Gold 1231.20 +0.22%
Silver 17.14 +0.13%
Copper 3.05 -