Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(21/09/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(20/09/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,180.00 21,180.00 21,230.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 27,167.32 27,249.07 27,493.86

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 18,776.08 18,889.42 19,059.11
KRW Updating... Updating... Updating... - 18.43 22.55
KWD Updating... Updating... Updating... - 73,169.97 74,718.59
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,495.63 6,580.26
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,303.29 3,407.11
RUB Updating... Updating... Updating... - 500.80 612.67
SEK Updating... Updating... Updating... - 2,954.14 3,028.76

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,466.56 16,582.64 16,866.00
THB Updating... Updating... Updating... 644.52 644.52 671.46
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 19,051.90 19,224.92 19,475.37
CHF Updating... Updating... Updating... 22,380.30 22,538.07 22,831.68
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,621.16 3,734.97

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 34,560.79 34,804.42 35,117.08
HKD Updating... Updating... Updating... 2,699.18 2,718.21 2,753.62
INR Updating... Updating... Updating... - 342.19 356.49
JPY Updating... Updating... Updating... 191.34 193.27 195.00
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,486.65 5,831.52

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 92.41 -0.71%
Natural Gas 3.84 -1.90%
Gasoline 2.61 +1.93%
Heating Oil 2.72 -
Gold 1215.30 -0.86%
Silver 17.78 -3.77%
Copper 3.09 -