Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(02/10/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(01/10/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,195.00 21,195.00 21,245.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 26,600.99 26,681.03 26,920.69

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 18,352.74 18,463.52 18,629.36
KRW Updating... Updating... Updating... - 18.29 22.37
KWD Updating... Updating... Updating... - 72,857.96 74,399.91
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,431.18 6,514.95
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,254.82 3,357.11
RUB Updating... Updating... Updating... - 489.63 599.00
SEK Updating... Updating... Updating... - 2,889.44 2,962.42

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,403.19 16,518.82 16,801.08
THB Updating... Updating... Updating... 642.14 642.14 668.98
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 18,733.12 18,903.25 19,149.50
CHF Updating... Updating... Updating... 21,920.70 22,075.23 22,362.80
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,545.87 3,657.31

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 34,028.98 34,268.86 34,576.68
HKD Updating... Updating... Updating... 2,696.72 2,715.73 2,751.11
INR Updating... Updating... Updating... - 337.43 351.53
JPY Updating... Updating... Updating... 191.04 192.97 194.71
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,491.09 5,836.24

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 91.16 -3.74%
Natural Gas 4.12 -0.80%
Gasoline 2.59 -4.23%
Heating Oil 2.65 -2.15%
Gold 1210.50 -0.58%
Silver 17.01 -3.00%
Copper 3.01 -1.58%