Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(31/07/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(30/07/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

21,210.00 21,210.00 21,260.00 Không có Không có Không có

EUR - Euro

28,240.97 28,325.95 28,580.37 Không có Không có Không có

AUD - đô la Úc

19,593.17 19,711.44 19,888.49 Không có Không có Không có
KRW - 18.83 23.03 Không có Không có Không có
KWD - 74,222.46 75,793.24 Không có Không có Không có
MYR - 6,621.71 6,707.96 Không có Không có Không có
NOK - 3,344.67 3,449.79 Không có Không có Không có
RUB - 542.54 663.73 Không có Không có Không có
SEK - 3,048.19 3,125.18 Không có Không có Không có

SGD - đô Singapore

16,806.55 16,925.03 17,214.22 Không có Không có Không có
THB 651.45 651.45 678.68 Không có Không có Không có
CAD - đô Canada 19,184.89 19,359.12 19,611.29 Không có Không có Không có
CHF 23,068.75 23,231.37 23,533.98 Không có Không có Không có
DKK - 3,758.74 3,876.87 Không có Không có Không có

GBP - Bảng Anh

35,516.53 35,766.90 36,088.15 Không có Không có Không có
HKD 2,704.03 2,723.09 2,758.56 Không có Không có Không có
INR - 346.55 361.03 Không có Không có Không có
JPY 203.61 205.67 207.52 Không có Không có Không có
SAR - 5,495.85 5,841.30 Không có Không có Không có

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 100.27 -0.70%
Natural Gas 3.79 -1.00%
Gasoline 2.84 -0.97%
Heating Oil 2.89 -0.56%
Gold 1294.90 -0.26%
Silver 20.56 +0.10%
Copper 3.23 +0.68%