Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(03/09/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(02/09/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Không có dữ liệu ngày 03/09/2014

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 95.96 +1.47%
Natural Gas 4.07 +0.52%
Gasoline 2.78 +1.08%
Heating Oil 2.86 +0.28%
Gold 1285.80 -0.23%
Silver 19.40 -0.70%
Copper 3.14 +0.27%