Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(25/11/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(24/11/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,335.00 21,335.00 21,385.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 26,489.76 26,569.47 26,801.68

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 18,218.13 18,328.10 18,488.28
KRW Updating... Updating... Updating... - 17.47 21.36
KWD Updating... Updating... Updating... - 72,351.16 74,607.08
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,332.55 6,413.50
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,111.49 3,208.50
RUB Updating... Updating... Updating... - 424.59 519.31
SEK Updating... Updating... Updating... - 2,846.33 2,917.51

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,210.05 16,324.32 16,599.26
THB Updating... Updating... Updating... 639.53 639.53 666.10
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 18,604.83 18,773.79 19,013.77
CHF Updating... Updating... Updating... 21,904.31 22,058.72 22,340.69
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,532.11 3,642.24

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 33,070.76 33,303.89 33,594.95
HKD Updating... Updating... Updating... 2,719.82 2,738.99 2,774.01
INR Updating... Updating... Updating... - 338.85 352.93
JPY Updating... Updating... Updating... 178.72 180.53 182.11
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,530.03 5,876.22

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 76.51 +0.86%
Natural Gas 4.27 -5.23%
Gasoline 2.06 +1.41%
Heating Oil 2.40 +1.02%
Gold 1197.50 +0.57%
Silver 16.39 +1.57%
Copper 3.04 +0.25%