Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(21/10/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(20/10/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,220.00 21,220.00 21,270.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 27,037.25 27,118.61 27,362.17

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 18,464.64 18,576.10 18,742.94
KRW Updating... Updating... Updating... - 18.16 22.22
KWD Updating... Updating... Updating... - 72,901.36 74,444.16
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,447.27 6,531.25
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,194.27 3,294.66
RUB Updating... Updating... Updating... - 470.51 575.61
SEK Updating... Updating... Updating... - 2,936.60 3,010.77

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,440.58 16,556.48 16,839.37
THB Updating... Updating... Updating... 643.34 643.34 670.23
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 18,623.91 18,793.05 19,037.84
CHF Updating... Updating... Updating... 22,258.24 22,415.15 22,707.13
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,602.38 3,715.59

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 33,804.84 34,043.14 34,348.90
HKD Updating... Updating... Updating... 2,702.04 2,721.09 2,756.54
INR Updating... Updating... Updating... - 338.68 352.84
JPY Updating... Updating... Updating... 196.68 198.67 200.45
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,496.12 5,841.59

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 82.75 +0.06%
Natural Gas 3.77 -0.80%
Gasoline 2.23 +0.98%
Heating Oil 2.50 +1.09%
Gold 1238.30 -0.18%
Silver 17.28 -0.61%
Copper 3.00 +0.75%