Tỷ giá - Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - Tỉ giá

Currency

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(24/07/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(23/07/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD - Đô la

Updating... Updating... Updating... 21,195.00 21,195.00 21,245.00

EUR - Euro

Updating... Updating... Updating... 28,368.49 28,453.85 28,709.43

AUD - đô la Úc

Updating... Updating... Updating... 19,709.55 19,828.52 20,006.63
KRW Updating... Updating... Updating... - 18.85 23.06
KWD Updating... Updating... Updating... - 74,380.14 75,954.30
MYR Updating... Updating... Updating... - 6,651.46 6,738.11
NOK Updating... Updating... Updating... - 3,378.56 3,484.75
RUB Updating... Updating... Updating... - 551.86 675.13
SEK Updating... Updating... Updating... - 3,061.34 3,138.66

SGD - đô Singapore

Updating... Updating... Updating... 16,866.51 16,985.41 17,275.64
THB Updating... Updating... Updating... 655.29 655.29 682.68
CAD - đô Canada Updating... Updating... Updating... 19,469.60 19,646.42 19,902.35
CHF Updating... Updating... Updating... 23,210.87 23,374.49 23,678.98
DKK Updating... Updating... Updating... - 3,775.15 3,893.79

GBP - Bảng Anh

Updating... Updating... Updating... 35,808.28 36,060.70 36,384.61
HKD Updating... Updating... Updating... 2,701.69 2,720.74 2,756.18
INR Updating... Updating... Updating... - 346.13 360.60
JPY Updating... Updating... Updating... 206.12 208.20 210.07
SAR Updating... Updating... Updating... - 5,492.12 5,837.33

Currency Converter - Forex live quotes

 
 
Commodities ($USD)
Crude Oil 104.42 -0.16%
Natural Gas 3.77 -2.04%
Gasoline 2.88 -0.37%
Heating Oil 2.85 -
Gold 1306.10 -0.58%
Silver 20.96 -
Copper 3.20 +0.28%