Giá vàng

Kitco Gold price

Giá vàng hôm nay

Real-Time Gold Quotes

(XAU: Gold; XAG: Silver;)
gia vang

Vàng và bạc giảm sâu sau cuộc họp FOMC

àng và bạc đã bước vào thị trường giá lên kể từ đầu năm 2015 bởi trạng thái củng cố/tích lũy của đồng USD. Đồng bạc xanh bước vào giai đoạn củng cố/tích lũy một phần bởi một số thông tin kinh tế kém khả quan, nhưng phần lớn là do thị trường nghi ngờ.