Giá vàng

Kitco Gold price

Giá vàng hôm nay

Real-Time Gold Quotes

(XAU: Gold; XAG: Silver;)
gia vang

Vàng có thể chạm $1400 trong tuần tới

Bài viết là quan điểm cá nhân của nhà phân tích Alexandros Yfantis được đăng tải trên Investing… Giá vàng đã hoàn thành 5 sóng tăng trong ngắn hạn từ mức $1305 đến $1328 và cũng đã pullback điều chỉnh về 61,8% Fibonacci retracement. Đó chính là tín hiệu đầu tiên về đà tăng trong ngắn