Giá vàng

Kitco Gold price

Giá vàng hôm nay

Real-Time Gold Quotes

(XAU: Gold; XAG: Silver;)
gia vang

Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 27/5

Trong khi những lạc quan về doanh số bán nhà mới và niềm tin người tiêu dùng đang củng cố sức mạnh của đồng đô la, kim loại quý chấp nhận cúi đầu đi xuống chạm đáy 2 tuần.